Triển khai thi công Trạm xử lý nước thải Than Hà Lầm

Công ty cổ phần Xây dựng 204 đang triển khai thi công công trình Trạm xử lý nước thải hầm lò Than Hà Lầm với giá trị trên 70 tỷ đồng. Đây là một trong những hạng mục đồng bộ kèm theo phục vụ cho toàn bộ dự án của Than Hà Lầm trong mục tiêu xây dựng mỏ hiện đại, mỏ an toàn, mỏ ít người; nâng cao năng suất lao động, mức độ an toàn, cải thiện điều kiện làm việc và đạt hiệu quả cao trong SXKD, phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập quốc tế.

Một số hình ảnh tại công trình: