Triển khai thi công hoàn thiện tòa nhà CT1 - 5B3 Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội