Triển khai thi công dự án Than Núi Béo, Quảng Ninh

Công ty cổ phần Xây dựng 204 triển khai thi công xây dựng Nhà hành chính Sinh hoạt thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo gồm Nhà 3 tầng, 2 đơn nguyên, diện tích chiếm đất là 2520m², diện tích sàn xây dựng là 6820m². Bước cột 7,2m nhịp 6m; hành lang giữa của từng đơn nguyên rộng 2,4m; 2 đơn nguyên cách nhau 4,5m; chiều cao tầng 3,6m. Với giá trị 50 tỷ đồng, thời gian thực hiện 8 tháng.

Một số hình ảnh thi công công trình: