Tổng kết công tác SXKD năm 2013 và triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2014

Sáng ngày 27/12/2013 Công ty CP Xây dựng 204 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2013 và triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2014 nhằm đánh giá kết quả thực hiện năm 2013 và đề ra phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2014.

 

Ông Lê Văn Thành - Giám đốc Công ty - Tổng kết công tác SXKD năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014

Tại Hội nghị ông Lê Văn Thành - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013. Trong đó, đã đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty; sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, quyết liệt của ban lãnh đạo Công ty đã khắc phục khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của Hội đồng quản trịđã đề ra, cụ thể: Giá trị sản lượng 405 tỷ đồng, đạt 138% KH năm, doanh thu 370 tỷ đồng, đạt 161% KH năm; thu nhập bình quân 6 triệuđồng/người/tháng; mức cổ tức được đảm bảo.

 

Năm 2014 được đánh giá là năm còn nhiều khó khăn, Công ty đã đề ra những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ SXKD; trong đó có giải pháp tăng cường công tác quản lý trên các mặt công tác, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ SXKD; đặc biệt, về công tác tiếp thị tập trung vào các bạn hàng truyền thống, các dự án nước ngoài đầu tư vào Việt Nam; tiếp thị bằng chính tiến độ, chất lượng thi công các công trình… Công ty yêu cầu các đơn vị tập trung vốn, nhân lực, máy móc thiết bị, tổ chức đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành bàn giao công tr ình đúng tiến độ; chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thi công kịp thời các dự án Công ty đã ký hợp đồng. Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu, tiếp cận các dự án có quy mô lớn để thực hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.

 

Để động viên, khuyến khích các tập thể và cá nhân, có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, Công ty đã khen thưởng cho 03 tập thể và 05 cá nhân với số tiền 55.000.000 đồng.

 

Ông Lê Văn Thành - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty - Trao phần thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2013

 

Ông Lê Văn Hiền - Phó giám đốc Công ty - Trao phần thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2013

Bà Phạm Thị Ánh Hằng  - Chủ tịch Công đoàn Công ty - phát động phong trào thi đua trong toàn CBCNV Công ty, nhằm phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch SXKD của Công ty năm 2014. Đặc biệt là hoàn thành các chỉ tiêu ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2014, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công ty (25/3/1969 – 25/3/2014).