Tìm hiểu 50 năm xây dựng và phát triển Công ty cổ phần Xây dựng 204

Phần I: Tóm tắt quá trình 50 năm xây dựng và phát triển của Công ty cổ phần Xây dựng 204

1. Tóm tắt quá trình từ khi thành lập đến nay.

 - Ngày và tháng năm thành lập: 25/3/1969; tên gọi: Công trường Xây dựng 204 thuộc Công ty Kiến trúc Hải Phòng.

- Ngày và tháng năm đổi tên, nâng cấp, sáp nhập:

  + Năm 1976 công trường Xây dựng 204 được đổi tên thành Xí nghiệp Xây dựng 204,

  + Tháng 3/1996 Xí nghiệp Xây dựng 204 được nâng cấp thành Công ty Xây dựng 204.

+ Tháng 3/2001 Công ty Xây dựng 209 sát nhập vào Công ty Xây dựng 204.

+ Tháng 1/2006 Công ty Xây dựng 204 chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty cổ phần Xây dựng 204 với số vốn điều lệ là 14 tỷ đồng, trong đó nhà nước mà đại diện là Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng nắm giữ 50,5%, người lao động nắm giữ 49,5%.

+ Tháng 11/2015 Công ty tăng vốn điều lệ lên 28 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng nắm giữ 25,25%, các cổ đông cá nhân nắm giữ 74,75%.

- Trụ sở Công ty:

+ Trụ sở ban đầu : số 200 Lê Lai, Hải Phòng.

+ Năm 1980 chuyển trụ sở lên Phả Lại, Chí Linh, HảI Dương để tập trung toàn lực xây dựng nhà máy nhiệt điện Phả Lại.

+ Năm 1985 chuyển về lại HảI Phòng và được Công ty 16 giao cho 1 khu đất xây dựng trụ sở tại số 268c Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng và trụ sở ổn định về địa điểm từ đó đến nay.

2. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ.

2.1. Thời kỳ 1969 I 1975.

 - Ông Trần Lưu Nhung -  Chỉ huy Trưởng Công trường  kiêm Bí thư Chi bộ

 - Ông Lê Văn Hòa - Chỉ huy Trưởng Công trường  kiêm Bí thư Chi bộ (năm 1971).

  - Ông Nguyễn Minh Châu - Chỉ huy Trưởng Công trường (năm 1973); Ông Nguyễn Anh Dũng - Bí thư Chi bộ.

- Chủ tịch Công đoàn : Bà Nguyễn Thị Nhâm kiêm bí thư đoàn thanh niên.

                                   Ông Phan Thế Thường (1973)

- Bí thư đoàn TN : Ông Trần Thư (1973).

2.2. Thời kỳ 1976 I 1980.

- Ông Nguyễn Minh Châu - Giám đốc Xí nghiệp; Ông Nguyễn Anh Dũng - Bí thư Đảng ủy.

        - Ông Hoàng Xuân Quang - Giám đốc Xí nghiệp (Năm 1978); Ông Nguyễn Anh Dũng - Bí thư Đảng ủy.

        - Ông Vũ Ngọc Khái - Giám đốc Xí nghiệp (Năm 1979); Ông Nguyễn Hồng Lực - Bí thư Đảng ủy.

- Chủ tịch Công đoàn: Ông Nguyễn Kim Anh.

- Bí thư đoàn TN : Ông Đoàn Văn Phĩ

                            Ông Vũ Văn Hòe (1979)

2.3. Thời kỳ tháng 10/1980 I 6/1985.

          - Ông Trần Hữu Phi - Giám đốc Xí nghiệp; Ông Nguyễn Hồng Lực - Bí thư Đảng ủy.

          - Ông Ngô Như - Giám đốc Xí nghiệp (Tháng 12/1980); Ông Nguyễn Hồng Lực - Bí thư Đảng ủy.

          - Ông Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Xí nghiệp (Tháng 3/1984); Ông Nguyễn Văn Xứng - Bí thư Đảng ủy.

- Chủ tịch Công đoàn: Ông Hoàng Trào.

                                     Ông Nguyễn Thanh Bình (1984)

- Bí thư đoàn TN : Ông Nguyễn Văn Thể.

2.4. Thời kỳ tháng 6/1985 I 2/1996.

         - Ông Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Xí nghiệp; Ông Nguyễn Văn Xứng - Bí thư Đảng ủy.

        - Ông Bạch Văn Giảng - Bí thư Đảng ủy (Năm 1990)

        - Ông Tăng Tuấn Tuynh - Bí thư Đảng ủy ( Năm 1992)

 - Ông Nguyễn Xuân Thơ Giám đốc Xí nghiệp (Tháng 4/1994);

- Chủ tịch Công đoàn: Ông Nguyễn Thanh Bình.

                                     Ông Bạch Văn Giảng (1992)

- Bí thư đoàn TN : Ông Nguyễn Văn Thể

                            Ông Nguyễn Huy Thanh (1992)

2.5. Thời kỳ tháng 3/1996 I12/2005.

        - Ông Nguyễn Xuân Thơ - Giám đốc Công ty; Ông Tăng Tuấn Tuynh - Bí thư Đảng ủy,

        - Ông Lê Văn Thành - Giám đốc Công ty (Tháng 3/2000); Ông Tăng Tuấn Tuynh - Bí thư Đảng ủy.

        - Ông Lê Văn Thành - Giám đốc Công ty, kiêm Bí thư Đảng ủy (Tháng 9/2000).

- Chủ tịch Công đoàn: Ông Bạch Văn Giảng

- Bí thư đoàn TN : Ông Nguyễn Huy Thanh

                                    Ông Tăng Tuấn Tài (1998)

2.6. Thời kỳ tháng 01/2006 đến nay.

          - Ông Lê Văn Thành - Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty.

          - Ông Nguyễn Trọng Thủy - Bí thư Đảng ủy (từ tháng 6/2006 đến tháng 5/2010)

          - Ông Lê Văn Thành - Bí thư Đảng ủy (Tháng 6/2010), Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty.

- Ông Đồng Xuân Thép – Giám đốc công ty (từ tháng 6/2006 đến tháng 9/2006)

- Ông Lưu Hồng Giang – Giám đốc công ty (từ tháng 4/2009 đến tháng 10/2010).

- Ông Lê Văn Hiền – Giám đốc Công ty từ năm 2018 đến nay.

- Chủ tịch Công đoàn: Ông Bạch Văn Giảng

                                     Ông Nguyễn Trọng Thủy (2011)

                                      Bà Phạm thị ánh Hằng (2013 đến nay)

- Bí thư đoàn TN : Ông Tăng Tuấn Tài

Ông Vũ Thành Trung (2005)

Ông Đoàn Tuấn Định (2012)

Ông Lê Minh Tùng (2017 đến nay).

3. Các công trình tiêu biểu qua các thời kỳ.

3.1. Thời kỳ 1969 I 1975.

  Trạm điện ĐIEZEN Thượng Lý - Hải Phòng, Nhà máy Thủy tinh Việt Đức - Hải Phòng, Nhà máy Sắt tráng men nhôm, xây dựng cơ sở vật chất đoàn tầu đánh cá Hạ Long, Nhà máy nước Hải Phòng, Nhà máy Lạnh Bính 300 tấn, Nhà máy lạnh Việt Bun - Hải Phòng, Nhà máy Thực phẩm Vĩnh Niệm và nhiều công trình khác trong thành phố Hải Phòng.

3.2. Thời kỳ 1976 I 1980.

Thi công xây dựng các công trình Hải Phòng - Hải Dương : Trụ sở Đăng kiểm Hải Phòng, Khách sạn Duyên Hải - Hải Phòng, Nhà máy nước An Dương- Hải Phòng, Nhà máy Xi măng Hoàng Thạch (kho mìn) - Hải Dương và một số công trình công nghiệp , dân dụng thuộc khu vực Hải Phòng - Hải Dương.

3.3. Thời kỳ tháng 10/1980 I 6/1985.

Tháng 10/1980 Nhà máy nhiệt điện Phả Lại chính thức bước vào thi công tổ máy số 1. Xí nghiệp Xây dựng 204 được Bộ Xây dựng và Công ty Xây dựng 16 giao nhiệm vụ trực tiếp tham gia xây dựng công trình Nhà máy nhiệt điện Phả Lại, gồm các hạng mục của khu cấp nhiên liệu Nhà máy, bể dầu 3.000 M3, Nhà xưởng 47, Sân bãi than, hệ thống băng tải than, khoang lật toa xe công trình sâu 16 m, khu nhà ở 2 tầng của Nhà máy, một phần khối lượng công việc của nhà điều hành chính và một số hạng mục công trình khác tại công trình trọng điểm.

3.4. Thời kỳ tháng 6/1985 I 2/1996.

Công trình dân dụng : Nhà 5 tầng trụ sở Công An Hải Phòng, nhà làm việc 3 tầng Công ty Rau quả Hải Phòng, trụ sở làm việc 3 tầng công ty dịch vụ Đường biển Hải Phòng, Dược phẩm Trung ương 3, trụ sở Huyện ủy Kiến Thụy. Đặc biệt vào thời kỳ này, xí nghiệp Xây dựng 204 là đơn vị đầu tiên của Hải Phòng thi công các công trình nhà cao tầng như khách sạn Hữu Nghị 11 tầng Hải Phòng, khách sạn 12 tầng PLAZA Quảng Ninh.

Công trình công nghiệp: Kho Mát Hải Phòng, Kho Mát Vĩnh Niệm, bể chứa xăng dầu. Khi nhà nước bắt đầu thực hiện chính sách mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài vào VN, Xí nghiệp XD 204 là một trong những đơn vị xây dựng đầu tiên làm với chủ đâu tư và các nhà thầu nước ngoài như thi công cơ sở hạ tầng khu công nghiệp NOMURA Hải Phòng, thi công các hạng mục thuộc Nhà máy Xi măng Chin Fon Hải Phòng,

Công trình điện, nước, hạ tầng : trạm điện 110 KV Cửa Cấm, Trạm điện 110KV Móng Cái, trạm điện 220 KV Đồng Hòa, hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Nomura, cảng điền công Uông Bí, cảng xà lan Chinh Phong.

Và một số công trình khác tại các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Hà Bắc, Quảng Ninh...

3.5. Thời kỳ tháng 3/1996 I12/2005.

Công trình dân dụng: Trụ sở Cảng vụ - Quảng Ninh, Khách sạn Bạch Đằng QN (7 tầng), khách sạn Công đoàn BãI Cháy (12 tầng), trụ sở Điện lực QN, trụ sở Công an QN, khách sạn 11 tầng Vân Hải Bãi Cháy,Trung tâm thương mại Uông Bí, Sân vận động thị xã Cẩm Phả,Nhà thi đấu công an Quảng Ninh, Sở Công An HP, Sở Kế hoạch đầu tư HP, trung tâm Quan trắc môi trường Hải Phòng, trụ sở Cục Quản lý Vốn Hải Phòng, khách sạn Sunrice Resort Cát Bà-HP, Trung tâm thương mại EIE (BigC) Hải Phòng, Khu đô thị Việt Hưng (Hà Nội), Khu đô thị Văn Quán (Hà Nội)

Công trình công nghiệp:  Các nhà máy trong khu công nghiệp Nomura có vốn đầu tư Nhật bản như: Nhà máy Yazaky, Nhà máy Hilex, Nhà máy Fujimold, nhà máy Canon khu công nghiệp Bắc Thăng Long Hà Nội, Nhà máy Canon khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh, Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng, Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại (dây chuyền 2), Nhà máy xi măng Hải Phòng mới, Nhà máy xi măng Lam Thạch-Hải Dương.

Công trình giao thông : Đường quốc lộ 18 Bắc Ninh-Chí Linh, đường Phùng Khắc Kinh Môn Hải Dương.

Công trình điện, nước, hạ tầng : Tuyến cấp nước đường 353 HP-Đồ sơn, lưới điên huyện Ninh Giang, lưới điện huyện Thanh Hà, tuyến cấp nước Tiền Châu-Hương Canh (Vĩnh Phúc).

        3.6. Thời kỳ tháng 01/2006 đến nay.

Công trình dân dụng : Trụ sở tập đoàn Thanh Khoáng sản tại Hạ Long, Nhà chung cư cao tầng khu đô thị Thạch Bàn, Hà Nội, Trung tâm thương mại Vinh- Nghệ An, Trụ sở UBND tỉnh Thái Bình, Trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh, khu nhà ở cao cấp Garden View Hải Phòng, sân gôn Sông Giá HảI Phòng.

Bệnh viện Vimex Hạ Long, khu đô thị Vinhome Hải Phòng, trường đại học y khoa Tokyo Hưng Yên, trụ sở bảo hiểm XH huyện Vĩnh Bảo, trụ sở BHXH tỉnh Phú Thọ…

Công trình Công nghiệp : Nhà máy lọc dầu Dung Quất- Quảng Ngãi, Nhà máy xi măng Hoàng Long, Nhà máy xi măng Thanh Liêm (Hà Nam), Nhà máy Toyota Vĩnh Phúc, các nhà máy tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long - Hà Nội như nhà máy Nippon, Nhà máy Hoya, các nhà máy tại khu công nghiệp Tiên sơn Bắc Ninh như nhà máy Canon Tiên sơn, nhà máy xay lúa mỳ Tiến Hưng, Nhà máy sứ INAX Hưng Yên, Nhà máy Hoya HưngYên, Nhà máy điện tử Foster tại khu công nghiệp VSHIP Bắc Ninh, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhà máy thép Shengli Thái Bình, Nhà máy thép Thái Hưng Hải Dương, Nhà máy chế tạo bơm Hải Dương, Nhà máy khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo Thái Nguyên, các công trình tại khu công nghiệp Nomura Hải Phòng như Nhà máy Suntez, Nhà máy Sik, Nhà máy Kokuyo, Nhà máy Takahata, Nhà máy Arai, Nhà máy Hokushin, nhà máy VinaBingo, nhà máy Nichias, nhà máy Iko... Công trình tại khu công nghiệp Đĩnh Vũ Hải Phòng: Nhà máy lốp Brigestone Đình Vũ, nhà máy đất hiếm Sineshu, nhà máy Yushen…

Công trình giao thông: Đường dẫn cầu Thanh Trì, trải áp phan mặt cầu Thanh Trì.

4. Sản xuất bê tông:

Năm 2000 Công ty được đầu tư trạm trộn bê tông đầu tiên là trạm Coughi của Italia, công suất 60m3/h, cung cấp bê tông cho công trình Nhà máy xi măng Tam Điệp. Đii cùng với trạm trộn bê tông là 3 xe vận chuyển bê tông, 01 xe bơm bê tông IHI của Nhật.

Do sản xuất bê tông phát triển nên đến năm 2003, Công ty tiếp tục đầu tư 01 trạm bê tông (sản xuất trong nước) 60m3/h, và một số xe vận chuyển bê tông nữa. Đến năm 2012 đầu tư tiếp 01 trạm bê tông 90m3/h.

Đến nay Công ty có 3 trạm trộn bê tông, 12 xe vận chuyển bê tông, 2 xe bơm bê tông tự hành trong đó có bơm cần dài 52m.

5. Những thành tích và khen thưởng nổi bật:

  - 1 Huân chương Lao động hạng 3.

 - 2 Huân chương Lao động hạng 2.

 -  Cờ và Bằng khen:

+ 12 Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”.

+ 2 Cờ “Đơn vị đạt chất lượng cao công trình sản phẩm xây dựng Việt Nam”

+ 3 Cờ “Đơn vị đạt thành tích xuất sắc về công tác an toàn lao động”.

+ 10 năm đạt danh hiệu lá cờ đầu Ngành Xây dựng Hải Phòng.

+ 90 Bằng khen của Chính phủ, Bộ Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành phố Hải Phòng, Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng.

+16 Tổ Lao động XHCN

- Tốp 20 doanh nghiệp xuất sắc thành phố Hải Phòng

- Nhiều công trình đạt Huy chương vàng chất lượng cao.

 

Phần II: Các câu hỏi trong chương trình Game show tìm hiểu về lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển của Công ty:

  1. Tên gọi từ khi thành lập của Công ty CPXD 204 cách đây 50 năm là gì.
  2. Trụ sở ban đầu của Công ty ở đâu.
  3. Năm nào Công ty chuyển tên thành Công ty Xây dựng 204.
  4. Năm nào Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.
  5. Vốn điều lệ khi Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần là bao nhiêu?
  6. Năm nào công ty chuyển lên Phả lại, Hải Dương.
  7. Trụ sở Công ty tại số 268c Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng được hình thành từ khi nào.
  8. Công ty Xây dựng 209 sáp nhập vào Công ty XD 204 thời điểm nào.
  9. Ai là của người giám đốc (chỉ huy trưởng) đầu tiên của Công ty.

10. Công trình nhà cao tầng (10 tầng trở lên) đầu tiên mà Công ty thi công là công trình nào.

11. Công trình trọng điểm quốc gia đầu tiên mà công ty thi công là công trình nào.

12. Các công trình sau đây (kể tên 3, 4 công trình tiêu biểu trong 1 giai đoạn) thi công trong thời gian nào.

13. Trạm trộn bê tông đầu tiên của Công ty đi vào hoạt động thời gian nào.

14. Hiện nay Công ty có bao nhiêu trạm trộn bê tông, bao nhiêu xe vận chuyển bê tông và xe bơm bê tông.

15. Công ty đã được nhà nước tặng bao nhiêu huân chương?

16. Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là bao nhiêu.

17. Hội đồng quản trị của Công ty hiện nay có mấy người.