Thi công Dự án Nhà máy KTCB khoáng sản Núi Pháo Thái Nguyên

Dự án Núi Pháo được thiết kế bằng sự tập hợp các nhà thầu có đẳng cấp quốc tế cả trong và ngoài nước. Điển hình trong đó là Tập đoàn Kỹ thuật Jacobs, nhà cung cấp lớn và đa dạng nhất các dịch vụ kỹ thuật và thu mua cho nhà máy chế biến, cơ sở hạ tầng kết nối… Licogi 13 đảm nhận công việc đào đắp khối lượng lớn cho các đập cuối và khu vực bị ảnh hưởng trong nhà máy chế biến và các tên tuổi lớn trong ngành xây dựng và khai thác khoáng sản như LILAMA 10,  Petrosetco, CominAsia… cũng tham gia vào dự án này. Công ty cổ phần Xây dựng 204 là đơn vị thực hiện thi công toàn bộ phần bê tông xây dựng giai đoạn I, II của dự án từ cuối năm 2011 đến 2013. Hiện tại Công ty đang triển khai thi công một số hạng mục còn lại tại dự án Núi pháo Thái Nguyên. 

 

Gia công lắp đặt cốt thép công trình

Lắp đặt bu lông

Gia công lắp đặt cốp pha

Đổ bê tông