Đầu tư thiết bị bê tông

Công ty cổ phần Xây dựng 204 vừa đầu tư thêm 01 xe bơm bê tông cần 52m và 03 xe vận chuyển bê tông 9m3, nhãn hiệu HOWO với giá trị trên 09 tỷ đồng cho Xí nghiệp bê tông nâng số xe vận chuyển bê tông lên 12 xe; 02 bơm cần 37m và 52m nhằm nâng cao năng lực thiết bị cũng như đáp ứng yêu cầu thi công bê tông của Công ty. Một số hình ảnh xe mới nhận về ngày 24/10/2017.