Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Xây dựng 204 lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 28/5/2020, Đảng bộ Công ty cổ phần Xây dựng 204 tổ chức đại hội lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự có đ/c Phạm Đức Thăng - Phó bí thư Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc - Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng-CTCP.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty cổ phần Xây dựng 204 đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, tập trung sản xuất kinh doanh; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; giải quyết việc làm cho gần 850 lao động. Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, lãnh đạo đoàn thể: Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo duy trì tốt chế độ sinh hoạt đảng từ cấp ủy đến các Chi bộ trực thuộc, thực hiện nghiêm túc việc triển khai các nghị quyết của BCH Trung ương, giữ vũng nguyên tắc “tập trung dân chủ”, làm tốt công tác phê bình và tự phê bình trong Đảng. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng vien hàng năm được duy trì thực hiện theo quy định. Kết quả đánh giá hàng năm trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 có 100% đảng viên đều hoàn thành nhiệm vụ, Đảng bộ và các chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh. Lãnh đạo các tổ chức doàn thể tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giới thiệu những quần chúng ưu tú sang đảng bồi dưỡng kết nạp, phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng và dân quân tự vệ.


Đ/c Lê Ngọc Thành - Bí thư Đảng bộ - Báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020
và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát huy kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vẫn được xác định tập trung vào ngành nghề truyền thống của đơn vị là xây lắp dân dụng và công nghiệp, nhưng tăng dần tỷ trọng nhận thầu trọn gói giảm dần tỷ trọng nhận thầu nhân công; với phương châm không ngừng thỏa mãn khách hàng bằng tiến độ, chất lượng an toàn và hiệu quả; ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới tiên tiến trong xây dựng để tiếp cận các dự án, công trình lớn, hiện đại, từ đó tiếp tục khẳng định uy tín, thương hiệu trên thị trường, phát triển Công ty theo hướng phát triển bền vững. Đồng thời nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng, vai trò, trách nhiệm của các đảng viên và đẩy mạnh công tác phát triển Đảng theo hướng trẻ hóa, có trình độ, năng lực.

 

Đ/c Phạm Đức Thăng - Phó Bí thư Đảng bộ TCT XD Bạch Đằng - Phát biểu chị đạo Đại Hội


 Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng bạch Đằng - CTCP lần thứ 31 nhiệm kỳ 2020-2025. 


Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội