Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty CPXD204

Ngày 27/3/2020, các Chi bộ Cơ quan và Chi bộ Sản xuất trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Xây dựng 204 đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 thành công tốt đẹp. Tại Đại hội, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao các đại biểu đã thông qua báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 những kết quả đã đạt được, hạn chế tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2023; kiểm điểm của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; Bầu chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ cơ quan, đồng chí Lê Ngọc Thành - Bí thư Đảng ủy - đánh giá cao những kết quả mà các Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, đồng thời yêu cầu tập thể Chi ủy cũng như tất cả các đảng viên trong Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020- 2023 phải khắc phục những mặt còn tồn tại được nêu trong Dự thảo Báo cáo và nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, đoàn kết, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Đồng chí Lê Ngọc Thành - Bí thư Đảng ủy - Phát biểu chỉ đạo tại các Đại hội Chi bộ Cơ quan


Chi bộ cơ quan đã bầu ra chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2023 gồm 03 đồng chí: Bùi Quang Tuyến, Vũ Thành Trung, Phạm Văn Hưng

 

 

Đến dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Sản xuất, đồng chí Lê Văn Hiền - Phó Bí thư Đảng ủy - đánh giá cao những kết quả mà các Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, đồng thời yêu cầu tập thể Chi ủy cũng như tất cả các đảng viên trong Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020- 2023 phải khắc phục những mặt còn tồn tại được nêu trong Dự thảo Báo cáo và nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, đoàn kết, khắc phục khó khăn quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023.

Đồng chí Lê Văn Hiền - Phó Bí thư Đảng ủy - Phát biểu chỉ đạo tại các Đại hội Chi bộ Sản xuất

 

Chi bộ cơ quan đã bầu ra chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2023 gồm 03 đồng chí: Phạm Quang Chiến, Đoàn Đình Toản, Nguyễn Văn Duân