Công ty CPXD 204 Tổng kết công tác SXKD năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng ngày 31/12/2019 Công ty CP Xây dựng 204 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác SXKD, công tác Công đoàn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 20120.

Tại Hội nghị ông Lê Văn Hiền - Giám đốc Công ty - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019, nêu rõ các các việc đã làm được, những việc chưa làm được, đồng thời triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2020 trên cơ sở khắc phục khó khăn, giải quyết các tồn tại của năm cũ và phát huy, nhân rộng những việc đã và đang làm tốt. Trong đó có các giải pháp tăng cường công tác quản lý trên các mặt công tác, chú trọng đến tiến độ, chất lương, an toàn và vệ sinh lao động, công tác nhân sự, tổ chức của các phòng ban, đơn vị trực thuộc, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ SXKD của Công ty. Trong năm 2019 đã có 02 tâp thể và 05 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty được tuyên dương tại Hội nghị.


Ông Lê Văn Hiền - Giám đốc - Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

Ông Lê Văn Thành - Chủ tịch HĐQT - Trao thưởng cho các tập thể có thành tíc xuất sắc

Ông Lê Văn Hiền - Giám đốc - Trao phần thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Ông Lê Văn Thành - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đánh giá lại kết quả thực hiện các mặt công tác năm 2019 và giao nhiệm vụ cho Ban điều hành trong năm 2020 phải đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, đảm bảo cổ tức cho cổ đông với mục tiêu phát huy nội lực, năng suất, chất lượng, hiệu quả.


 

Ông Lê Văn Thành - Chủ tịch HĐQT - Phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị Bà Phạm Thị Ánh Hằng - Chủ tịch Công đoàn Công ty tổng kết công tác Công đoàn năm 2019, triển khai công tác Công đoàn năm 2020 và phát động phong trào thi đua trong cán bộ công nhân viên lập thành tích chào mừng 51 năm ngày thành lập Công ty (25/3/1969 - 25/3/2020) và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm.


Bà Phạm Thị Ánh Hằng - Chủ tịch Công Đoàn - Tổng kết công tác Công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ Công đoàn năm 2020 và phát động phong trào thi đua thi đua

 

Trong không khí vui tươi phấn khởi chuẩn bị bước sang năm 2020, các đồng chí lãnh đạo Công ty đã gửi chúc đến CBCNV trong Công ty cùng gia đình một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và chúc cho Công ty cổ phần Xây dựng 204 bước vào một năm mới giành nhiều thắng lợi mới./.