Công ty CPXD 204 bổ nhiệm cán bộ mới

Sáng ngày 25/6/2018 Công ty cổ phần Xây dựng 204 tổ chức họp công bố quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm ông Hoàng Văn Gia - Giám đốc XNXD số 2 - giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty.

Đến dự buổi họp có đồng chí Lê Văn Thành - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty, các đồng chí Phó giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban, Giám đốc các XN, Phụ trách các đơn vị trực thuộc Công ty và CBNV các phòng ban Công ty.

Ông Lê Văn Thành - Chủ tịch HĐQT đã trao quyết định bổ nhiệm và tin tưởng với vị trí công tác mới, ông Hoàng Văn Gia sẽ sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, năng lực công tác và tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.


Ông Hoàng Văn Gia bày tỏ bày tỏ niềm vinh dự và trân trọng cảm ơn Ban Lãnh đạo cùng CBCNV Công ty đã tin tưởng giao trọng trách; đồng chí xin hứa sẽ nỗ lực phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao và đoàn kết cùng tập thể ban Lãnh đạo Công ty để từng bước xây dựng đơn vị ngày càng lớn mạnh, nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo và CBCNV Công ty.