Ủng hộ Chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa"

Hưởng ứng các hoạt động ủng hộ chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa"; Sáng tác ca khúc về đề tài công nhân, Công đoàn Việt Nam; Triển khai các hoạt động phòng chống HIV, AIDS, ma túy, tội phạm, mại dâm trong CNVCLĐ ngành xây dựng năm 2014 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam. Công đoàn Công ty cổ phần Xây dựng 204 kệu gọi và vận động các đoàn viên công đoàn, cán bộ CNVLĐ trong Công ty tham gia các chương trình hoạt động của Công đoàn Xây dựng Việt nam như sau: