Thông báo nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý 2020

 

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, năm 2020

  

Kính gửi: - Các ông, bà Phó Giám đốc, Trưởng phòng ban Công ty

- Giám đốc, phụ trách các đơn vị trực thuộc Công ty

 

Để chuẩn bị chu đáo kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công ty thông báo kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán và tổ chức bố trí, sắp xếp lực lượng CBCNV làm việc, chế độ, thời gian nghỉ Tết như sau:

1. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán: Căn cứ Điều 115 Bộ Luật Lao động; kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua, CBCNV được nghỉ 07 ngày liên tục, từ ngày 23/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mồng 05 tháng Giêng âm lịch).

Do yêu cầu công việc và tình hình SXKD thực tế, sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị Công ty, đối với CBNV khối cơ quan Công ty, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 23/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mồng 05 tháng Giêng âm lịch).

Trưởng các phòng ban có trách nhiệm phân công, sắp xếp công việc cho phù hợp để CBNV nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, song không để ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ SXKD, tiến độ của từng công trình, các đơn vị trong toàn Công ty, bố trí, sắp xếp CBCN - người lao động làm việc trước, trong và sau Tết, song phải có báo cáo bằng văn bản và lập danh sách CBCN - người lao động trực Tết, hoặc làm việc trong những ngày nghỉ Tết; đối với những đơn vị không bố trí cho CBCN - người lao động làm việc trong những ngày Tết, phải đăng ký ngày ra quân để làm việc; đồng thời phải có cam kết của người phụ trách đơn vị (theo mẫu đính kèm) gửi về phòng TCHC Công ty trước ngày 10/01/2020  để tổng hợp báo cáo Giám đốc Công ty chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các đơn vị (Những công trình ở cùng khu vực, các đơn vị phải thống nhất cùng ngày ra quân, làm việc, để tiện cho Lãnh đạo Công ty đi kiểm tra).

2. Thời gian Công ty ra quân đầu Xuân Canh Tý 2020. 

Công ty tổ chức ra quân đầu Xuân vào 09h00’, ngày 30/01/2020 (Tức ngày 06/01 âm lịch).

3. Kế hoạch bố trí, sắp xếp CBCNV, người lao động làm việc trước, trong và sau  tết.

3.1 Đối với các đơn vị trực thuộc Công ty.

 - Căn cứ thời gian nghỉ tết của Công ty và yêu cầu tiến độ của từng công trình, Trưởng Ban điều hành dự án, Giám đốc các Xí nghiệp, Phụ trách các đơn vị lập kế hoạch nghỉ tết; bố trí cán bộ, bảo vệ trực trong những ngày nghỉ tết (phân giao trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ và bảo vệ trực tết); bố trí đủ lực lượng làm việc trước, trong và sau tết để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình được giao. Kế hoạch nghỉ tết của các đơn vị gửi về phòng TCHC đúng thời gian quy định tại mục 1 của thông báo này.

- Trước khi nghỉ tết, các đơn vị phải vệ sinh công nghiệp tại công trình sạch sẽ; vật tư, máy, thiết bị, phải được xếp gọn gàng vào nơi quy định hoặc tập kết vào kho, niêm phong cẩn thận và giao cho bảo vệ trực tết của đơn vị bằng văn bản.

3.2 Đối với các phòng ban Công ty.

- CBNV cơ quan Công ty nghỉ tết theo thời gian nghỉ tết của Công ty; riêng lực lượng bảo vệ cơ quan, xưởng mộc và khu nhà kho của Công ty tại An Hồng, phải bố trí trực 24h/24h trong những ngày nghỉ tết; giao cho ông Phụ trách đơn vị lập phương án và phân công ca trực cụ thể cho nhân viên bảo vệ, đồng thời phân rõ trách nhiệm cho từng người và gửi về phòng TCHC đúng thời gian quy định tại mục 1 của thông báo này.

- Trước khi nghỉ tết, các phòng ban Công ty phải vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng; ngắt điện các thiết bị văn phòng, cầu dao điện; niêm phong phòng làm việc và giao cho bảo vệ (Riêng phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm kê quỹ và dán niêm phong két, phòng làm việc).

3.3 Phân công Lãnh đạo Công ty trực trong những ngày nghỉ tết và đi chúc Tết (có bản phân công kèm theo).

4. Về giải quyết chế độ tiền lương và xét thưởng, tặng quà tết đối với CBCNV - người lao động.

4.1 Chế độ tiền lương:

- Đối với CBNV khối cơ quan và đơn vị do Công ty trả lương: Công ty thanh toán tiền lương hết tháng 01/2020.

- Đối với các đơn vị trực thuộc Công ty: Căn cứ vào kế hoạch tiền của công trình chuyển về, Công ty thanh toán lương tháng 01/2020.

4.2 Chăm lo quyền lợi và xét thưởng, tặng quà tết đối với CBCNV-NLĐ:

- Đối với Công ty: Giải quyết quyền lợi, chế độ cho CBNV cơ quan Công ty và các đơn vị do Công ty trả lương.

- Đối với các đơn vị trực thuộc Công ty: Căn cứ vào điều kiện thực tế về tài chính của đơn vị mình để chăm lo quyền lợi và xét thưởng, tặng quà tết đối với CBCNV - người lao động của đơn vị mình, nhằm động viên, khuyến khích người lao động gắn bó với đơn vị, với tinh thần đón tết tiết kiệm, vui vẻ và lành mạnh.

Những trường hợp CBCNV đang làm việc tại đơn vị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ trách đơn vị cùng Công đoàn bộ phận xem xét đề nghị bằng văn bản về Công ty để xét trợ cấp và gửi quà thăm hỏi, động viên trong dịp tết.

Nhận được thông báo này, yêu cầu các Trưởng phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty khẩn trương triển khai, thực hiện./.

 

   CÔNG TY CP XÂY DỰNG 204

Giám đốc

Đã ký

Lê Văn Hiền