Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2018

 

Kính gửi: Các ông, bà Phó Giám đốc Công ty

Trưởng các phòng ban, Phụ trách đơn vị trực thuộc Công ty


Căn cứ quy định của Bộ luật Lao động về thời gian nghỉ ngày Quốc khánh 2/9 và tình hình thực tế của Công ty trong việc tổ chức thi công các công trình. Công ty thông báo thời gian và bố trí sắp xếp CBCNV nghỉ làm việc ngày lễ như sau:

1. Thời gian nghỉ ngày lễ: Ngày Quốc khánh 2/9, CBCNV được nghỉ 01 ngày, vào ngày 02/9/2018 (Chủ nhật). Do ngày lễ năm nay trùng với ngày nghỉ cuối tuần, nên Công ty bố trí nghỉ bù vào ngày 03/9/2018 (thứ Hai).

2. Đối với CBNV các phòng ban Công ty: Thời gian nghỉ lễ thực hiện theo lịch trên. Riêng lực lượng bảo vệ cơ quan Công ty làm việc bình thường trong ngày lễ.

3. Đối với các BĐH dự án và Đơn vị trực thuộc: Căn cứ vào yêu cầu tiến độ của dự án, công trình, Trưởng ban Điều hành dự án và Phụ trách các đơn vị bố trí CBCN, người lao động làm việc bình thường, song phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị thi công.

4. Về quyền lợi, chế độ của người lao động: Tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế, các đơn vị chăm lo cho CBCN, người lao động nhân ngày Quốc khánh 2/9.

5. Về công tác an ninh, trật tự: Trong ngày nghỉ lễ, lực lượng bảo vệ cơ quan Công ty và các đơn vị phải bố trí đủ số người quy định trong ca trực và thời gian trực ca để đảm bảo an ninh, trật tự; đồng thời thường xuyên kiểm tra, theo dõi những biến động về an ninh trật tự có thể xảy ra trong khu vực để báo cáo kịp thời với Ban Lãnh đạo đơn vị và Cảnh sát khu vực để có hướng xử lý. Vậy, Công ty thông báo để các ông, bà Phó giám đốc phụ trách khu vực, các Trưởng phòng/ban, đơn vị trực thuộc biết và triển khai thực hiện./.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG 204

Giám đốc đã ký 

Lê Văn Hiền