Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9/2019

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ ngày lễ Quốc khánh 2/9

 

Kính gửi:

- Các ông, bà Phó Giám đốc Công ty

- Các Trưởng phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty

 

 Căn cứ quy định của Bộ luật Lao động về thời gian nghỉ ngày Quốc khánh 2/9 và tình hình thực tế của Công ty trong việc tổ chức thi công các công trình.

Công ty thông báo thời gian và bố trí sắp xếp CBCNV nghỉ làm việc ngày lễ như sau:

1. Thời gian nghỉ ngày lễ: Ngày Quốc khánh 2/9, CBCNV được nghỉ 01 ngày, vào ngày 02/9/2019 (Thứ Hai).

2. Đối với CBNV các phòng ban Công ty: Thời gian nghỉ lễ thực hiện theo lịch trên. Riêng lực lượng bảo vệ cơ quan Công ty làm việc bình thường trong ngày lễ.

3. Đối với các Đơn vị trực thuộc: Căn cứ vào yêu cầu tiến độ của dự án, công trình, Phụ trách các đơn vị bố trí CBCN, người lao động làm việc bình thường, song phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị thi công.

4. Về quyền lợi, chế độ của người lao động: Tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế, các đơn vị chăm lo cho CBCN, người lao động nhân ngày Quốc khánh 2/9.

5. Về công tác an ninh, trật tự: Trong ngày nghỉ lễ, lực lượng bảo vệ cơ quan Công ty và các đơn vị phải bố trí đủ số người quy định trong ca trực và thời gian trực ca để đảm bảo an ninh, trật tự; đồng thời thường xuyên kiểm tra, theo dõi những biến động về an ninh trật tự có thể xảy ra trong khu vực để báo cáo kịp thời với Ban Lãnh đạo đơn vị và Cảnh sát khu vực để có hướng xử lý.

Vậy, Công ty thông báo để các ông, bà Phó giám đốc phụ trách khu vực, các Trưởng phòng/ban, đơn vị trực thuộc biết và triển khai thực hiện./.

 

 

     CÔNG TY C.P XÂY DỰNG 204

Giám đốc đã ký

Lê Văn Hiền