Thông báo nghỉ Lễ Giổ Tổ Hùng Vương (10/3 ÂL)

Căn cứ quy định của Bộ luật Lao động về thời gian nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và tình hình SXKD của Công ty. Công ty thông báo thời gian và bố trí sắp xếp CBCNV nghỉ làm việc ngày lễ như sau:

1. Thời gian nghỉ lễ: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, CBCNV được nghỉ 01 ngày, vào ngày 09/4/2014 (Tức ngày 10/3 Âm lịch).

 

2. Đối với CBNV các phòng ban Công ty: Thời gian nghỉ lễ thực hiện theo lịch trên. Riêng lực lượng bảo vệ cơ quan Công ty và khu vực kho An Hồng làm việc bình thường trong ngày lễ.

 

3. Đối với các BĐH dự án, Trạm, Đội công trình: Căn cứ vào yêu cầu tiến độ của dự án, công trình, Giám đốc BĐH dự án, phụ trách các đơn vị thi công bố trí CBCN, người lao động làm việc bình thường, đồng thời phải đảm bảo an toàn chio người và thiết bị thi công.

 

Vậy, Công ty thông báo để các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty biết và thực hiện./.