Thông báo nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

THÔNG BÁO

V/v nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

 

 

   Kính gửi:

- Các Ông, Bà Phó giám đốc Công ty

- Các Trưởng phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty

 

Căn cứ quy định của Bộ Luật Lao động về thời gian nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và tình hình thực tế của Công ty trong việc tổ chức thi công các công trình.

Công ty thông báo thời gian và bố trí sắp xếp CBCNV nghỉ làm việc ngày lễ như sau:

1. Thời gian nghỉ lễ: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, CBCNV được nghỉ 01 ngày, vào ngày 14/4/2019 (tức ngày 10/3 Âm lịch); Do ngày nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ cuối tuần, nên Công ty bố trí cho CBNV khối cơ quan Công ty nghỉ bù vào ngày 15/4/2019 (thứ Hai). Như vậy, thời gian nghỉ bắt đầu từ ngày 13/4/2019 đến hết ngày 15/4/2019.

2. Đối với CBNV các phòng ban Công ty: Thời gian nghỉ lễ thực hiện theo lịch trên (Tùy theo khối lượng công việc thực tế của các phòng ban, Trưởng các phòng ban bố trí, sắp xếp công việc cho phù hợp để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty). Riêng lực lượng bảo vệ cơ quan Công ty làm việc bình thường trong ngày lễ.

3. Đối với các Đơn vị trực thuộc: Căn cứ vào yêu cầu tiến độ của công trình, phụ trách các đơn vị thi công bố trí CBCNV, người lao động làm việc bình thường, đồng thời phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị thi công.

Tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế, các đơn vị chăm lo cho CBCN, người lao động nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Vậy, Công ty thông báo để các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty biết và thực hiện./.

Giám đốc Công ty đã ký

Lê Văn Hiền