Chung tay hỗ trợ lực lượng chấp pháp và ngư dân Việt Nam bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam chung tay hỗ trợ động viên các lực lượng chấp pháp và ngư dân Việt Nam tiếp tục đấu tranh, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Xây dựng 204 đã kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân viên trong Công ty ủng hộ các lực lượng chấp pháp và ngư dân Việt Nam đang ngày đêm bám biển bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc với số tiền ủng hộ 26.100.000 đồng và chuyển tới Công đoàn Xây dựng Việt Nam để ủng hộ các lực lượng chấp pháp và ngư dân Việt Nam.

Với những đóng góp nhỏ bé của CBCNV Công ty, hi vọng có thể chung tay góp sức để sẻ chia đến cán bộ chiến sĩ, ngư dân đang ngày đêm “chắc tay súng, vững tay chèo” giữ gìn sự vẹn toàn của lãnh thổ, bảo vệ từng vùng biển, vùng trời thiêng liêng của tổ quốc.