Chào mừng kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Từ khi ra đời, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN) đã tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng phụ nữ theo đường lối của Đảng. Đảng chỉ rõ: “Nếu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp mà chưa giải phóng phụ nữ thì cách mạng mới chỉ là một nửa”, và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Giang sơn gấm vóc Việt Nam là do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Phụ nữ đã là một phần không thể thiếu góp vào thành công của cách mạng Việt Nam, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ và cả trong công cuộc xây dựng đất nước.

 

Nhân kỷ niệm 83 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (ngày 20/10/1930 - 20/10/2013),, được sự quan tâm của Lãnh đạo Công ty, BCH Công đoàn, Ban nữ công đã tổ chức cho CBCNV nữđạt thành tích cao trong lao động, sản xuất đi tham quan học tập trong nước từ ngày 23 đến ngày 27/10/2013 nhằm cổ vũ động viên nữ CBCNV trong Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao góp phần cùng CBCNV Công ty hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2013. Ảnh của đoàn tại Đà Lạt.

 

Trân trọng gửi tới các bà, các mẹ, các chị, đặc biệt là những người phụ nữ Công ty cổ phần Xây dựng 204 những lời chúc tốt đẹp nhất.