Tin nội bộ

THÔNG BÁO V/v nghỉ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5      Kính gửi: - Các Ông, Bà Phó giám đốc Công ty - Các Trưởng phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty   Căn cứ quy định của Bộ Luật Lao động về thời gian nghỉ ngày Chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế Lao...
THÔNG BÁO V/v nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương        Kính gửi: - Các Ông, Bà Phó giám đốc Công ty - Các Trưởng phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty   Căn cứ quy định của Bộ Luật Lao động về thời gian nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và tình hình thực tế của Công ty...
  THÔNG BÁO V/v nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, năm 2019   Kính gửi: - Các ông, bà Phó Giám đốc, Trưởng phòng ban Công ty                - Giám đốc, phụ trách các đơn vị trực thuộc Công ty   Để chuẩn bị chu đáo kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi...
    THÔNG BÁO V/v nghỉ Tết dương lịch năm 2019          Kính gửi:   CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC, TRƯỞNG PHÒNG BAN            ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY   Căn cứ vào quy định của Bộ Luật Lao động về...
THÔNG BÁO V/v Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2018   Kính gửi: Các ông, bà Phó Giám đốc Công ty Trưởng các phòng ban, Phụ trách đơn vị trực thuộc Công ty Căn cứ quy định của Bộ luật Lao động về thời gian nghỉ ngày Quốc khánh 2/9 và tình hình thực tế của Công ty trong việc tổ chức thi công các công...
Mẫu đăng ký theo Thông báo tải tại đây