Tin nội bộ

THÔNG BÁO V/v Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2018   Kính gửi: Các ông, bà Phó Giám đốc Công ty Trưởng các phòng ban, Phụ trách đơn vị trực thuộc Công ty Căn cứ quy định của Bộ luật Lao động về thời gian nghỉ ngày Quốc khánh 2/9 và tình hình thực tế của Công ty trong việc tổ chức thi công các công...
Mẫu đăng ký theo Thông báo tải tại đây