Đầu tư xe vận chuyển bê tông

Công ty cổ phần Xây dựng 204 vừa đầu tư bổ sung 03 xe vận chuyển bê tông 9m3, nhãn hiệu HOWO với giá trị trên 03 tỷ đồng cho Xí nghiệp bê tông nhằm nâng cao năng lực thiết bị cũng như đáp ứng yêu cầu thi công bê tông của Xí nghiệp. Một số hình ảnh xe mới nhận về.