Sản xuất công nghiệp

Công ty cổ phần Xây dựng 204 vừa đầu tư thêm 01 xe bơm bê tông cần 52m và 03 xe vận chuyển bê tông 9m3, nhãn hiệu HOWO với giá trị trên 09 tỷ đồng cho Xí nghiệp bê tông nâng số xe vận chuyển bê tông lên 12 xe; 02 bơm cần 37m và 52m nhằm nâng cao năng lực thiết bị cũng như đáp ứng yêu cầu thi công...
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Công ty cổ phần Xây dựng 204 vừa đầu tư bổ sung 03 xe vận chuyển bê tông 9m3, nhãn hiệu HOWO với giá trị trên 03 tỷ đồng cho Xí nghiệp bê tông nhằm nâng cao năng lực thiết bị cũng như đáp ứng yêu cầu thi công bê tông của Xí nghiệp. Một số hình ảnh xe mới nhận về.
* Thiết bị Xí nghiệp Bê tông 03 Trạm bê tông: 01 Trạm 90m3/h (Đầu tư năm 2012) và 02 Trạm 60m3/h. 02 Xe bơm bê tồng: 01 xe cần 37m; 01 xe cần 52m. 01 Bơm bê tông tĩnh 90m3/h, bơm cao 100m, bơm xa 200m. 12 Xe vận chuyển bê tông xe 9m3. Xe bơm bê tông cần 37m Trạm bê tông IMI 90m3/h Xe vận...
Thiết bị đầu tư Trạm trộn bê tông Xe vận chuyển bê tông Xe bơm bê tông Hãng sản xuất IMI  HOWO  JUNJIN Thời gian đầu tư 2011 2012/2015 2012 Công suất 90m3/h 9m3 37m Số lượng 01 10 01 Giá trị      
Cung cấp bê tông tại Dự án Núi Pháo, Thái Nguyên   Thiết bị Trạm bê tông   Trạm bê tông IMI 90m3/h - đầu tư năm 2011 Xe bơm bê tông 37m - đầu tư năm 2012 Xe vận chuyển bê tông 9m3 - đầu tư năm 2012 Trạm sản xuất bê tông ELBA 60m3/h