Nhân sự

1. Cán bộ chuyên môn


 TT 

Chuyên môn ngành nghề 

Số lượng(người )

Thâm niên công tác

<10 năm

=>10 năm

=>15 năm

1

Kỹ sư xây dựng

44

20

10

14

2

Kỹ sư kinh tế xây dựng

2

1

1

 

3

Kỹ sư máy

5

3

2

 

4

Kỹ sư cầu đường 

5

2

2

1

5

Cao đẳng cầu đường 

3

1

2

 

6

Kỹ sư công trình thuỷ

2

1

1

 

7

Kỹ sư thuỷ lợi 

2

1

1

 

8

Kinh tế luật kinh doanh 

1

1

 

 

9

Kỹ sư cơ khí

6

1

3

2

10

Cử nhân kinh tế 

18

10

6

2

11

Kỹ sư bảo hộ lao động

2

1

1

 

12

Kỹ sư vật liệu xây dựng

2

 

2

 

13

Kỹ sư trắc đạc 

2

1

 

1

14

Kỹ sư điện, nước

5

1

2

2

15

Trung học địa chính 

6

2

2

2

16

Trung cấp thuỷ lợi 

1

1

 

 

17

Trung cấp xây dựng 

39

11

17

11

18

Trung cấp kế toán 

2

1

1

 

19

Trung cấp vật tư 

2

 

1

1

 

Tổng cộng

149

 

 

 

 

2. Công nhân kỹ thuật


TT

Công nhân ngành nghề

Tổng số( người )

Bậc thợ

3

4

5

6

7

1

Thợ nề

80

10

15

35

10

10

2

Lái xe các loại 

20

5

3

5

7

 

3

Thợ trắc đạc 

12

2

5

2

2

1

4

Thợ sắt 

80

10

15

30

23

2

5

Thợ điện 

20

3

6

3

7

1

6

Thợ máy 

38

8

10

12

8

 

7

Thợ hàn 

30

5

7

10

8

 

8

Thợ mộc cốp pha 

80

15

25

20

16

4

9

Thợ bê tông 

70

10

15

22

23

 

10

Thợ cửa các loại 

30

5

10

10

5

 

11

Thợ bả sơn vôi 

30

4

6

12

8

 

12

Thợ nước các loại 

35

4

10

15

5

1

13

Thợ làm đường Asphalt

30

6

8

10

6

 

14

Thợ đóng cọc

20

2

6

4

8

 

15

Thợ lắp dựng kết cấu thép

25

6

9

5

4

1

16

Thợ cơ khí

6

1

2

1

1

1

17

Các loại thợ khác 

150

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng 

756