Hồ sơ kinh nghiệm

Tổng số năm có kinh nghiệm : 45 năm

 

Stt 

 Tính chất công việc

Số năm kinh nghiệm

   Xây dựng chuyên dụng ( chuyên ngành )  
 1  Xây dựng công trình công nghiệp, công cộng, dân dụng, giao thông ( cầu đường, sân bay, bến cảng) thuỷ lợi, bưu điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, đường dây, trạm biến áp.

 45

 2  Gia công, sửa chữa cơ khí, gia công kết cấu thép

12

 3  Đầu tư, kinh doanh phát triển nhà 

10

 4  Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng

12

 5  Kinh doanh vật tư, thiết bị phụ tùng ngành xây dựng

12