Các phần thưởng cao quý

  • 12 cờ Đơn vị thi đua xuất sắc
  • 2 cờ Đơn vị đạt chất lượng cao công trình sản phẩm xây dựng Việt Nam
  • 3 huân chương Lao động Hạng 2 và Hạng 3
  • 10 năm đạt danh hiệu Lá cờ đầu Ngành Xây dựng TP. Hải Phòng
  • 87 bằng khen của Chính phủ, Bộ xây dựng, Công đoàn Xây dựng VN và TP Hải Phòng.
  • 16 tổ Lao động Xã Hội Chủ Nghĩa.

    Đã thi công trên 405 công trình công nghiệp và dân dụng, cầu đường và các trạm điện có quy mô chung và hiện đại.

  • 09 Công trình huy chương vàng