Đầu tư thiết bị Trạm bê tông

Thiết bị đầu tư
Trạm trộn bê tông Xe vận chuyển bê tông Xe bơm bê tông
Hãng sản xuất IMI  HOWO  JUNJIN
Thời gian đầu tư 2011 2012/2015 2012
Công suất 90m3/h 9m3 37m
Số lượng 01 10 01
Giá trị