Dự án Trung tâm Thương mại Vicentra TP. Vinh, Nghệ An

Tên công trình Dự án Trung tâm Thương mại Vicentra thành phố Vinh, Nghệ An
Giá trị hợp đồng 46.775.000.000
Khởi công 2009
Hoàn thành 2009
Cơ quan ký hợp đồng Công ty cổ phần đầu tư trung tâm thương mại Vinh
Địa điểm xây dựng Thành phố Vinh