Phân xưởng vỏ - Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng - Hải Phòng