Dự án Nhà máy TOTO Việt Nam

Tên công trình: Nhà máy TOTO Việt Nam
Giá trị hợp đồng: 45.000.000.000 VNĐ 
Khởi công: 01/2016
Hoàn thành: 01/2017 
Chủ đầu tư:  Tập đoàn TOTO Việt Nam
Địa điểm xây dựng: H­ưng Yên

 

       Tập đoàn TOTO Việt Nam đã tổ chức buổi khởi công xây dựng nhà máy TOTO Việt Nam thứ 3 tại Hưng Yên vào ngày 08/01/2016. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến mới cho sự phát triển và đóng góp của TOTO tại Việt Nam. Công ty cổ phần Xây dựng 204 đang triển khai thi công Dự án Nhà máy TOTO Việt Nam thứ 3 tại Hưng Yên. Đây là một trong những dự án tiếp theo của Nhà thầu chính Vinata giao cho Công ty cổ phần Xây dựng 204 thực hiện trong năm 2016. Với phương châm tiếp thị công trình bằng chính chất lượng, tiến độ và an toàn lao động trong quá trình thi công công trình, Công ty luôn được các Nhà thầu chính, chủ đầu tư Nhật Bản đánh giá cao; uy tín của Công ty ngày càng được khẳng định thị trường.