Siêu thị BigC Hải Phòng

Tên công trình Siêu thị BigC Hải Phòng
Giá trị hợp đồng 30.500.000.000
Khởi công 2005
Hoàn thành 2003
Cơ quan ký hợp đồng Công ty TNHH du lịch & đầu tư EIE  Hải Phòng
Địa điểm xây dựng Hải Phòng